Hồ sơ tham gia Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ từ ngày 28/12/2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
26/11/2020 16:20 PM

Nội dung này được quy định tại Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Giải thưởng KHCN

Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ (Ảnh minh hoạ)

Toàn bộ mẫu đơn tham gia xét Giải thưởng KHCN

Theo đó, giảng viên trẻ (không quá 35 tuổi) trong các cơ sở giáo dục đại học là đối tượng tham gia xét Giải thưởng khoa học và công nghệ (Giải thưởng) cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu như sau:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a);

- Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04);

- Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014;

- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có);

- Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ các tài liệu theo quy định nêu trên.

**Địa điểm hộp hồ sơ: Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc uỷ quyền cơ sở giáo dục đại học tổ chức tiếp nhận hồ sơ.

**Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 30/6 của năm tổ chức Giải thưởng.

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020 và thay thế Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 và Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,195

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn