Bộ Tài chính tuyển công chức năm 2020: 19 vị trí chờ cử nhân Luật

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/09/2020 11:45 AM

Ngày 18/9/2020, Bộ Tài chính có Thông báo 624/TB-BTC tuyển dụng công chức năm 2020, trong đó, 19/72 chỉ tiêu có yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo luật.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính tuyển công chức năm 2020: 19 vị trí chờ cử nhân Luật

Bộ Tài chính tuyển công chức năm 2020: 19 vị trí chờ cử nhân Luật

Theo đó, tuyển dụng 72 công chức ngạch chuyên viên năm 2020, chi tiết như sau:

STT

Đơn vị

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ

Ghi chú

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

Số lượng cần tuyển dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Văn phòng Bộ

CV làm văn thư, lưu trữ

Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư, Văn thư - Lưu trữ

4

Vị trí Kế toán viên làm việc tại Văn phòng 2

Kế toán viên

Kế toán, Tài chính

1

2

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt

CV quản lý tài chính ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động của cơ quan Đảng, ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số chương trình đặc biệt

Tài chính, Kinh tể

6

 

3

Vụ đầu tư

CV Quản lý tài chính đầu tư

Tài chính, Kinh tế đầu tư

2

 

4

Cục Tài chính doanh nghiệp

CV Quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh (Quản trị), Quản trị kinh doanh

8

 

5

Vụ Thi đua - Khen thưởng

CV quản lý công tác thi đua khen thưởng

Tài chính, Kinh tế, Luật, Hành chính học

1

 

6

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

CV Quản lý Tài chính ngân sách Bộ, ngành

Quản lý Tài chính công, phân tích chính sách tài chính, kinh tế phát triển, tài chính ngân hàng

8

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

7

Vụ Pháp chế

CV pháp chế

- Luật (Luật học, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế)

- Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Tài chính, Tài chính công

5

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

8

Vụ Chính sách thuế

CV làm công tác chính sách thuế

Thuế, Luật kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh (Quản trị)

9

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

9

Vụ Ngân sách nhà nước

CV làm công tác Tổng dự toán

Tài chính công, Tài chính, Kinh tế, Kinh tế phát triển

1

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

CV làm công tác Quản lý ngân sách địa phương

5

CV làm công tác Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách

2

10

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

CV quản lý, giám sát kế toán

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Luật kinh tế (kinh doanh, thương mại)

4

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

CV quản lý, giám sát kiểm toán

Kế toán, Kiểm toán

2

11

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

CV Quản lý Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng, thị trường vốn và các quỹ tài chính nhà nước

Tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán

2

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

CV Quản lý xổ số, casino, đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng

3

12

Cục Quản lý nợ

CV Nghiệp vụ Huy động vốn

Tài chính, Kinh tế đối ngoại

2

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 6.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

CV Quản lý tài chính đối với vốn vay và trả nợ nước ngoài

Tài chính, Kinh tế đầu tư

2

CV Quản lý rủi ro nợ công

Tài chính, Kinh tế đối ngoại

1

Kế toán viên làm công tác kê toán nợ nước ngoài

Kế toán

1

13

Vụ Hợp tác quốc tế

CV Đàm phán FTA

Kinh tế, Tài chính quốc tế, Tài chính công, Thương mại, Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế

4

Trình độ tiếng Anh:

- Ielts 6.5 hoặc tương đương trở lên đối với bằng trong nước

- Cử nhân tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại nước ngoài

CV Quản lý chương trình dự án, quan hệ đối tác tài chính công

1

CV Hợp tác tài chính

1

Tổng cộng

 

 

72

 

Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc, từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 624/TB-BTC ngày 18/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,287

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn