Bổ sung tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
20/05/2020 09:05 AM

Từ 01/7/2020, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó bổ sung thêm tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân.

Cụ thể, khoản 3 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 quy định:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

...

3. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 7 như sau:

“1a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.”.

Như vậy, tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân sẽ bao gồm:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trước đây, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” thì theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi: Chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,312

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn