Hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
29/04/2020 14:12 PM

Đây là nội dung tại Thông báo 166/TB-VPCP kết luận về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Sau khi nghe ý kiến của các Đại biểu tại cuộc họp Thường trực CP ngày 24/04/2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Thủ tướng Chính phủ kết luận:

- Thống nhất về tên Chương trình là: “Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan rà soát mục tiêu, đối tượng điều chỉnh, phạm vi, quy mô của Chương trình bám sát quy định của Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội;

- Thống nhất về nhu cầu vốn tối thiểu của Chương trình (trong đó tối thiểu 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương);

- Yêu cầu nội dung của Chương trình tập trung vào hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Giao Ủy ban Dân tộc thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, đề xuất một số cơ chế đặc thù để thực hiện Chương trình;

- Giao Ủy ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, sớm trình Thủ tướng xem xét, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để kịp báo cáo UBTVQH, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thông báo 166/TB-VPCP được ban hành ngày 27/04/2020.

Xuân Dũng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,358

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn