Xem xét thay danh hiệu 'Gia đình văn hóa' bằng 'Gia đình ấm no, hạnh phúc'

05/03/2020 14:07 PM

Thông báo 75/TB-VPCP ngày 04/3/2020 Kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về một số kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, Thủ tướng có chỉ đạo như sau:

- Về việc thay thế danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng danh hiệu “Gia đình ấm no, hạnh phúc”; danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” bằng danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” trong Luật Thi đua, khen thưởng:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung.

- Yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục tháo gỡ, xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của MTTQ Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 213/TB VPCP ngày 19/6/2019.

- Về việc sáp nhập các Ban Chỉ đạo có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (như Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo Phong trào an ninh Tổ quốc,...):

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020, 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của MTTQ Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc ban hành tiêu chí đô thị văn minh:

Giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 75/TB-VPCP ngày 04/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,243

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn