Cơ cấu, số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng các cấp

24/02/2020 09:45 AM

Ngày 14/02/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra
tại đại hội đảng các cấp

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

 Theo đó, quy định chi tiết cơ cấu và số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra, đơn cử như: 

- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

+ Số lượng từ 9 đến 11 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức; riêng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM số lượng từ 13 đến 15 ủy viên; Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Nghệ An số lượng từ 11 đến 13 ủy viên (do tỉnh ủy, thành ủy quyết định).

+ Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 02 đến 03 phó chủ nhiệm và một số ủy viên (riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM không quá 05 phó chủ nhiệm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An không quá 04 phó chủ nhiệm).

Trong đó, 01 ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy làm chủ nhiệm và 01 cấp ủy viên cùng cấp làm phó chủ nhiệm thường trực.

+ Các ủy viên kiêm chức gồm: Trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức của cấp ủy là cấp ủy viên cùng cấp và chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

+ Số lượng từ 09 đến 11 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định).

+ Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 02 đến 03 phó chủ nhiệm và từ 03 đến 05 ủy viên; trong đó, 01 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm và 01 cấp ủy viên cùng cấp làm Phó Chủ nhiệm Thường trực.

+ Ủy viên kiêm chức là cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, cấp ủy viên phụ trách công tác khác, bí thư hoặc phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

+ Số lượng từ 11 đến 13 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định).

+ Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 02 đến 03 phó chủ nhiệm và từ 04 đến 06 ủy viên; trong đó, 01 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm và 01 cấp ủy viên cùng cấp làm Phó Chủ nhiệm Thường trực.

+ Các ủy viên kiêm chức là cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, bí thư hoặc phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,699

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn