Hướng dẫn chi tiết thủ tục Đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

24/12/2019 09:20 AM

Ngày 13/12/2019, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 7099/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký thường trú ở nội thành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn.

Quy trình đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục Đăng ký thường trú ở nội thành gồm:

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)

X

 

Bản khai nhân khẩu (HK01) (đối với nhân khẩu trên 14 tuổi)

X

 

Giấy chuyển khẩu (HK07)

X

 

Sổ tạm trú (HK09A hoặc HK09B)

X

 

Sổ hộ khẩu (HK08) (Đối với trường hợp chuyển đến cả hộ)

X

 

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

 

X

Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Công an quận.

Công dân

Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ, Tết.

- Sáng: từ 8h00 đến 12h00;

- Chiều từ 13h00 đến 17h00

Theo mục 3.2

B2

* Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục (hồ sơ hợp lệ) thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày và ghi vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục, biểu mẫu hoặc giấy tờ kê khai chưa đúng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM01

- Giấy biên nhận hồ sơ

- Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu

B3

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ

- Ghi vào bản photocopy các giấy tờ, tài liệu (không cần công chứng, chứng thực) là đã đối chiếu đúng với bản chính và ký, ghi rõ họ tên.

- Đề xuất giải quyết và chuyển hồ sơ cho chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục, kê khai biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng thì thông báo bằng văn bản hoặc qua điện thoại cho công dân biết để bổ sung, kê khai lại.

* Trường hợp hồ sơ không thuộc điều kiện đăng ký thường trú thì đề xuất chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo lãnh đạo Công an quận trả lời công dân bằng văn bản, nêu rõ lý do không giải quyết.

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

10 ngày

BM02

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì đề xuất lãnh đạo Công an quận duyệt đăng ký thường trú (ghi trực tiếp vào văn bản đề xuất).

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc các biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng thì ghi rõ những thủ tục cần bổ sung, nội dung cần kê khai lại để cán bộ đăng ký thông báo cho công dân bổ sung, kê khai lại.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng cần tiếp tục phải làm rõ một số nội dung thì lập, gửi phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định) hoặc cử cán bộ trực tiếp xác minh.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trả lời xác minh, phải đề xuất bằng văn bản để lãnh đạo Công an quận duyệt đăng ký thường trú (nếu hồ sơ hợp lệ) hoặc ký văn bản trả lời công dân nêu rõ lý do không giải quyết (nếu hồ sơ không thuộc điều kiện đăng ký thường trú).

- Trường hợp hồ sơ không thuộc điều kiện đăng ký thường trú thì đề xuất lãnh đạo Công an quận ký văn bản trả lời công dân nêu rõ lý do không giải quyết.

Chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH

03 ngày

BM02

B5

Duyệt hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ

- Duyệt đăng ký thường trú.

- Giao cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cử người viết sổ hộ khẩu và lập phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (để thông báo việc đã đăng ký thường trú cho Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu và Công an phường nơi công dân chuyển đến đăng ký thường trú).

- Ký sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và trả lại hồ sơ cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục thì yêu cầu Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thông báo bằng văn bản hoặc qua điện thoại cho công dân biết để bổ sung.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì ký văn bản trả lời công dân nêu rõ lý do không giải quyết, trả hồ sơ cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH để trả lại cho công dân.

Lãnh đạo Công an quận

02 ngày

BM02

B6

Sau khi Sổ hộ khẩu đã được lãnh đạo ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Giờ hành chính

 

B7

Trả kết quả cho công dân:

- Trường hợp được giải quyết đăng ký thường trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

- Trường hợp không giải quyết đăng ký thường trú: công dân nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký thường trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B8

Thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

- BM04

- Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Quyết định 7099/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,063

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn