Hơn 5 vạn người bị tinh giản biên chế trong gần 5 năm qua

21/12/2019 09:51 AM

Đây là con số được nêu tại Dự thảo lần 3 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%.

Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. 

Trong đó, năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; 10 tháng đầu năm 2018: 10.139 người; từ 15/10/2018 đến 30/11/2019 là 10.047 người.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, cơ quan tổ chức cán bộ các Bộ, ngành đã tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị thành lập mới, tách, nhập, điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tổ chức của bộ đa ngành, đa lĩnh vực; thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm bớt những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn