Hướng dẫn giải quyết chính sách với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

17/12/2019 09:53 AM

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, công chức cấp xã, trong đó hướng dẫn giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP và số lượng người hoạt động không chuyên trách dôi dư do bố trí vượt quá quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP; công chức cấp xã dôi dư do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV, Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện như sau:

- Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CPNghị định 113/2018/NĐ-CP.

- Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

- Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

- Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP và khả năng ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Thông tư 13/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019 và bãi bỏ Thông tư 06/2012/TT-BNV; các nội dung quy định tại Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 2; khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3; khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 6 và Điều 9 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn