Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là GĐ Trung tâm chính trị cấp huyện

27/11/2019 11:37 AM

Đây là nội dung quan trọng tại Quy định 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị) bao gồm:

- Giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm);

(Trước đây, giám đốc có thể là trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện kiêm nhiệm).

- Một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách;

(Trước đây quy định 01 phó giám đốc giáo vụ, hành chính).

Biên chế của trung tâm chính trị cấp huyện từ 04 đến 06 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm 02 nhiệm vụ đối với trung tâm chính trị huyện như sau:

- Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

- Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập.

Quy định 208-QĐ/TW chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2019 và thay thế Quyết định 185-QĐ/TW ngày 03/9/2008.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,017

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn