Bổ sung 02 biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

29/10/2019 10:59 AM

Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể bổ sung 02 biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:

- Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu CC12).

Mẫu CC12 dùng cho đơn vị làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho đơn vị quản lý hồ sơ tàng thư Căn cước công dân thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra và nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu CC13).

Mẫu CC13 được dùng trong trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Như vậy, từ ngày 18/11/2019, sẽ có 13 biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân.

Thông tư 41/2019/TT-BCA chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,805

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn