08 Nghị quyết của UBTVQH về thành lập đơn vị hành chính, nhân sự

27/09/2019 09:28 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 08 Nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính và nhân sự.

Cụ thể, 08 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm:

1. Nghị quyết 766 /NQ-UBTVQH14  ngày 09/9/2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy.

2. Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

4. Nghị quyết 769/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 về việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

5. Nghị quyết 770 /NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2020 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Nghị quyết 771 /NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Nghị quyết 772 /NQ-UBTVQH14 ngày 16/9/2019 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn