23 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực từ ngày 05/11/2019

23/09/2019 13:55 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ 23 VBQPPL thuộc các lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành, đơn cử như:

Lĩnh vực Quản lý thị trường

- Quyết định 1070/QĐ-QLTT ngày 15/9/1999 ban hành Sổ nhật ký theo dõi hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường;

- Quyết định 441/2002/QĐ-BTM ngày 16/4/2002 ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới;

- Quyết định 50/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 về ban hành tiêu chuẩn cục trưởng, đội trưởng quản lý thị trường;

- Thông tư 34/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

- Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường và Đội quản lý thị trường địa phương.

Lĩnh vực Công thương địa phương

- Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009;

- Thông tư 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012;…

Thông tư 17/2019/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn