Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trên truyền hình (dự kiến)

12/09/2019 10:57 AM

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình.

Các trường hợp không sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Dự thảo, bao gồm:

- Thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 và hành vi vi phạm quy định tại Điều 10, Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này;

- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia;

- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử;

- Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;

- Phê phán, lên án hành vi uống rượu, bia;

- Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,233

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn