Thủ tục thi nâng ngạch công chức mới nhất

03/09/2019 08:35 AM

Đây là thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục thi nâng ngạch công chức như sau:

- Bước 1. Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức.

- Bước 2. Tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Bước 3: Môn thi, hình thức, thời gian thi nâng ngạch.

- Bước 4. Xác định người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch.

- Bước 5. Thông báo kết quả thi nâng ngạch.

- Bước 6. Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch.

Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục thi nâng ngạch công chức bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo yêu các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi.

Quyết định 546/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn