Cấp ủy cấp huyện lãnh đạo tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND

24/08/2019 16:04 PM

Ngày 02/8/2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Quy định 202-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ cấp huyện với HĐND, UBND được quy định như sau:

- Cấp uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ, thường trực cấp uỷ lãnh đạo tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND thông qua đảng viên là thành viên thường trực HĐND và đại biểu HĐND, đảng viên là thành viên UBND;

Bảo đảm HĐND, UBND thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- HĐND, UBND căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hoá, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đề xuất với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cho chủ trương, biện pháp đối với các vấn đề quy định tại khoản 4 Điều 4, khoản 4, Điều 5 Quy định 202-QĐ/TW và những nội dung cần thiết khác.

Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh căn cứ Quy định 202-QĐ/TW và các quy định có liên quan, chỉ đạo cấp uỷ cấp huyện xây dựng quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương.

Quy định 202-QĐ/TW chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,509

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn