Lộ trình công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

05/08/2019 15:27 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1299/QĐ-BTC phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) công Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, từ năm 2019 - 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm bảo ban hành hệ thống CMKT công Việt Nam theo từng giai đoạn.

- Giai đoạn 1 (2019): Xây dựng và ban hành Đề án công bố hệ thống CMKT công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 9/2019.

Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập CMKT công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 12/2019.

- Giai đoạn 2 (2020-2024): Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố các CMKT công Việt Nam theo lộ trình sau:

Đợt 1: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020;

Đợt 2: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021;

Đợt 3: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022;

Đợt 4: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.

Các đợt còn lại: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2024.

Sau khi ban hành được 21 chuẩn mực (4 đợt), Bộ Tài chính sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các chuẩn mực còn lại trong các giai đoạn tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính sách trong khu vực công được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp với với các nguyên tắc của chuẩn mực.

Trường hợp cơ chế tài chính, ngân sách không điều chỉnh phù hợp, cần xác định rõ các nội dung không áp dụng theo CMKT công quốc tế.

Trong các đợt còn lại sẽ ban hành các chuẩn mực có những khác biệt lớn, cần được nghiên cứu để áp dụng khi có đủ điều kiện để giải quyết sự khác biệt phù hợp với kinh tế Việt Nam.

Quyết định 1299/QĐ-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 31/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,153

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn