Đề nghị thêm chế định ly thân vào Luật Hôn nhân và Gia đình

27/07/2019 10:56 AM

Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) 2014 chưa quy định về chế định ly thân nhưng thực tế hiện tượng này vẫn xảy ra. Do đó, một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị nghiên cứu ghi nhận chế định ly thân trong Luật.

Dự thảo Báo cáo Sơ kết thi hành Luật HN&GĐ 2014

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đây là nội dung được nêu tại Dự thảo Báo cáo Sơ kết thi hành Luật HN&GĐ 2014.

Theo đó, việc quy định chế định ly thân sẽ bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các con, các thành viên khác trong gia đình; minh bạch hóa các giao dịch dân sự, kinh tế do một bên vợ, chồng thực hiện,...

Bên cạnh đó, ly thân còn là một biện pháp giúp các bên vợ, chồng tránh tình trạng bạo lực gia đình, tạo điều kiện cho vợ chồng có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến tới quyết định ly hôn...

Trường hợp chưa ghi nhận chế định độc lập về ly thân thì cần nghiên cứu bổ sung ly thân là một căn cứ cho ly hôn.

V vic không tha nhn hôn nhân gia những người cùng gii tính

Luật HN&GĐ 2014 không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng không đồng thời can thiệp vào việc sống chung giữa họ.

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng đã bãi bỏ việc xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi tổ chức lễ cưới, việc chung sống giữa những người cùng giới tính.

Tuy nhiên, để thực hiện, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của những cá nhân này, thể chế về các vấn đề liên quan cũng cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn trên nguyên tắc bảo đảm bình đẳng, chống phân biệt đối xử, có cơ chế pháp lý phù hợp với quan hệ sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.

Xem chi tiết tại Dự thảo Báo cáo Sơ kết thi hành Luật HN&GĐ 2014.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn