Lương tối thiểu vùng 2020: Sẽ cao hơn mức sống tối thiểu

17/07/2019 13:42 PM

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang được đưa ra lấy ý kiến.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Dự thảo đề xuất mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

- Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng/tháng (Hiện hành là 4.180.000 đồng/tháng).

- Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng/tháng (Hiện hành là 3.710.000 đồng/tháng).

- Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng/tháng (Hiện hành là 3.250.000 đồng/tháng).

- Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng (Hiện hành là 2.920.000 đồng/tháng).

Như vậy, mức lương tối thiểu trên tăng từ 150.000 đồng - 240.000 đồng so với mức hiện hành năm 2019 tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP, tương ứng với mức tăng từ 5,1% - 5,7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,5%.

Mức tăng này bảo đảm bù trượt giá sinh hoạt dự kiến khoảng 3,5 - 4% và cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 1,5% - 2%, cao hơn mức sống tối thiểu 0,3%.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định này.

Xem chi tiết Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,246

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn