Mới: Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng với đảng viên năm 2019

04/07/2019 09:01 AM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW về Quy trình Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các bước tiến hành giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

1 - Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc.

Thành phần gồm: Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Trung ương.

2- Đoàn kiểm tra làm việc với:

- Người khiếu nại, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương để làm rõ nội dung khiếu nại.

- Chi bộ có người khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu.

Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định việc trưng cầu giám định.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực Ủy ban xem xét, quyết định.

Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để xem xét lại việc thực hiện quy trình, thủ tục, làm rõ nội dung vi phạm; chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

3- Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Trường hợp không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc và dự kiến chuẩn y hình thức kỷ luật thì thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản và trao đổi các nội dung liên quan; hội nghị thảo luận và đề nghị.

Thành phần hội nghị gồm: Thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương và đoàn kiểm tra.

- Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc, có thể thay đổi hình thức kỷ luật thì ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

Thành phần hội nghị: Thành viên ban thường vụ cấp ủy; Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra và đoàn kiểm tra.

- Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi quyết định tổ chức đảng tổ chức hội nghị và thành phần dự các hội nghị. Trường hợp cần thiết, Thường trực Ủy ban quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

4- Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5- Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW có hiệu lực từ ngày 11/6/2019 và thay thế Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,265

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn