Đã cập nhật Văn bản hợp nhất quy định về tuyển dụng công chức

17/06/2019 08:17 AM

Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV các Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hợp nhất 03 Nghị định sau đây:

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2010;

- Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2010/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2010;

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn