Năm 2019, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

18/05/2019 09:15 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

File Word văn bản quy định tiêu chí các xã, huyện phải sắp xếp lại đơn vị hành chính
Nghị quyết 32 và bài viết liên quan

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định trong năm 2019.

Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số đơn vị hành chính.

Đến năm 2021, sẽ thực tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở đó, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2022 - 2030.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 32/NQ-CP cũng quy định một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã như sau:

- Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát các quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trước ngày 31/5/2019.

- Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trước ngày 20/5/2019;...

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn