Lộ trình bố trí Công an xã, thị trấn chính quy (dự kiến)

15/05/2019 15:04 PM

Bộ Công an vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn (Công an xã) chính quy.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Dự thảo, lộ trình bố trí Công an xã chính quy được quy định như sau:

- Đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 Dự thảo.

- Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự:

Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 Dự thảo.

Việc bố trí này hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

- Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự:

Căn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay);

Và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 Dự thảo.

Việc bố trí này hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã chính quy.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn