Sẽ không còn công chức là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập nói chung

11/05/2019 15:14 PM

Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập được xem là công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi vừa đề xuất mới về khái niệm "công chức".

Cụ thể, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, đề xuất này, sẽ không còn công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

Tuy nhiên, đối với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước, Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện chế độ công chức.

Trong khái niệm công chức cũng quy định, việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh phải "tương ứng với vị trí việc làm".

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi quy định về phân loại công chức, cụ thể:

Căn cứ vào lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng.

Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và tiền lương.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn