NLĐ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề

20/03/2019 09:26 AM

Có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2019, Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo hướng dẫn, điều kiện để người lao động (NLĐ) được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề như sau:

- NLĐ có đủ điều kiện quy định tại  khoản 2 Điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Điều 14. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

...

2. Hỗ trợ đào tạo nghề

...

Lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục;

b) Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

- Được DN cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo,...

Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng do DN lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành nghề đăng ký kinh doanh của DN và có trong danh mục ngành nghề được UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg.

Ngoài ra, DN được lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi DN hoạt động, có ngành nghề đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 32/2018 để cử NLĐ tham gia các khóa đào tạo nghề.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,287

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn