Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

02/03/2018 10:12 AM

Nhằm phần nào giúp quý thành viên thuận tiện trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017.

Toàn văn File Word hệ thống văn bản phục vụ quyết toán
thuế thu nhập cá nhân năm 2017

1. Luật

- Luật quản lý thuế 2006

- Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

- Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

2. Nghị định

- Nghị định 65/2013/NĐ-CP

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP

- Nghị định 83/2013/NĐ-CP

- Nghị định 100/2016/NĐ-CP

3. Thông tư

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

- Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Thông tư 26/2015/TT-BTC

- Thông tư 92/2015/TT-BTC

- Thông tư 95/2016/TT-BTC

Lưu ý: Trong những năm trước Tổng cục Thuế đều có văn bản lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo thực hiện thống nhất cả nước theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, cá nhân, tổ chức cần cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới nhất từ Tổng cục Thuế.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2016 của Tổng cục Thuế

Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013.

Công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,703

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn