Sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế vào năm 2019

10/01/2018 10:07 AM

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 137/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo đó, trong năm 2019, Chính phủ yêu cầu các Bộ trình Quốc hội:

- Bộ LĐ-TB&XH trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014

- Bộ Y tế trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, để triển khai Nghị quyết 21 thì Chính phủ cũng tiến hành:

- Xây dựng mới Luật dân số

- Sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Sửa đổi, bổ sung 1 Nghị định

- Xây dựng 29 Quyết định, xây dựng, sửa đổi 05 Thông tư.

Nghị quyết 137/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn