Quy trình đánh giá, phân loại CCVC và người lao động thuộc Bộ LĐ-TB&XH

02/12/2017 08:30 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB của Bộ LĐ-TB&XH (được ban hành vào ngày 28/11/2017).

Theo đó, đối với các đơn vị không có cơ cấu cấp Phòng thì quy trình phân loại Công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) như sau:

Bước 1: CCVC&NLĐ tự đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao theo mẫu 02, 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Bước 2: Tổ chức họp để nhận xét, đóng góp ý kiến theo trình tự sau:

- Thủ trưởng đơn vị triệu tập và chủ trì cuộc họp toàn thể CCVC&NLĐ của đơn vị:

+ Thủ trưởng , Phó Thủ trưởng đơn vị, CCVC&NLĐ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác.

+ Các thành viên tham gia cuộc họp có ý kiến về phần tự đánh giá của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị, CCVC&NLĐ theo các nội dung đánh giá phân loại.

(Lưu ý: Các ý kiến góp ý tại cuộc họp được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp)

- Cấp ủy Đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về CCVC&NLĐ được đánh giá phân loại (chỉ áp dụng đối với CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

- Phó Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp và ghi ý kiến của tập thể vào điểm 1 mục III và nhận xét cá nhân vào điểm 2 mục III mẫu số 02, 03 Nghị định 56/2015/NĐ-CP đối với CCVC&NLĐ được giao trực tiếp quản lý.

- Thủ trưởng đơn vị tham khảo ý kiến tại cuộc họp nêu trên (đã tổng hợp thành biên bản), quyết định đánh giá, phân loại đối với Phó Thủ trưởng đơn vị, CCVC&NLĐ và ghi vào mục IV mẫu số 02, 03 Nghị định 56.

(Lưu ý: Đối với Phó Thủ trưởng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị ghi thêm vào điểm 1 mục III mẫu số 02, 03 Nghị định 56)

Bước 3: Bộ phận Tổ chức cán bộ gửi Phiếu đánh giá, phân loại của Thủ trưởng đơn vị kèm theo biên bản các cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng và các tài liệu liên quan về Bộ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) chậm nhất trước ngày 05/01 năm liền kề để lãnh đạo bộ xem xét, quyết định đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị.

Bước 4: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá, phân loại bằng văn bản cho CCVC&NLĐ sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của người có thẩm quyền đánh giá, phân loại.

Bước 5: Bộ phận Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lưu vào hồ sơ CCVC&NLĐ: Phiếu đánh giá, phân loại, văn bản thông báo kết quả đánh giá, phân loại và các tài liệu liên quan.

Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB được ban hành ngày 28/11/2017.

Văn Dũng

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,796

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn