06 thủ tục hành chính mới liên quan đến hóa đơn tự in, đặt in

29/11/2017 16:47 PM

Ngày 17/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Cụ thể, gồm các thủ tục sau đây:

Quyết định 2378

TTHC cấp Cục Thuế

1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

2. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

3. Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.

TTHC cấp Chi cục Thuế

4. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

5. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

6. Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.

Quyết định 2378/QĐ-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,340

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn