Điểm mới về thời hiệu yêu cầu Nhà nước bồi thường (áp dụng từ 01/7/2018)

29/11/2017 08:36 AM

Đây là một trong những nội dung quan trọng quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018).

Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Nén bị oan (Nguồn Internet)

Theo đó, Luật này quy định thời hiệu yêu cầu Nhà nước bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (thay vì 02 năm, kể từ ngày ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật, hoặc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường theo quy định hiện nay), trừ hai trường hợp:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường mà người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định đó, hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng thành mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định giải quyết bồi thường hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng không thành thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Đối với yêu cầu phục hồi danh dự: nếu người bị thiệt hại đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự thì việc phục hồi danh dự được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản, trừ khi người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự theo quy định của Luật này thì không còn quyền yêu cầu phục hồi danh dự, và việc từ chối cũng phải thể hiện bằng văn bản.

Bên cạnh đó, ngoài các thiệt hại được bồi thường theo quy định hiện nay, như: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại về tinh thần...., Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 còn quy định các chi phí khác được bồi thường gồm:

- Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại;

- Chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự.

Hoài Thương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,533

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn