Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

28/11/2017 10:59 AM

Ngày 23/11/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 1857/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, cơ cấu nhân sự của Ban Chỉ đạo bao gồm:

- Trưởng Ban Chỉ đạo là Ông Trịnh Đình Dũng – Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Ban Chỉ đạo là Ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- 18 thành viên khác.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; chỉ đạo, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện Chương trình: phương án bảo vệ rừng, hạn chế mất và suy thoái rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quản lý, điều phối, đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và giải pháp để thực hiện Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo gồm Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng REDD+ có trụ sở đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định 1857/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Trúc

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn