Nhiều sĩ quan Quân đội có đến 40 ngày nghỉ phép hằng năm

13/10/2017 11:29 AM

Sĩ quan quân đội từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày nghỉ phép hằng năm; nếu sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình từ 500 km trở lên được nghỉ thêm 10 ngày (tổng cộng 40 ngày).

Sĩ quan quân đội 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

Số ngày nghỉ phép năm tính theo năm công tác

Số ngày được nghỉ thêm nếu sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình

Tổng số ngày nghỉ phép hằng năm

30 ngày (đối với trường hợp công tác từ đủ 25 năm trở lên)

10 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK)

40  ngày

5 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực)

35 ngày

25 ngày (đối với trường hợp công tác từ đủ 15 năm đến dưới 25 năm)

10 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK)

35 ngày

5 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực)

30 ngày

20 ngày (đối với trường hợp công tác dưới 15 năm)

10 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK)

30 ngày

5 ngày (đối với trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực)

25 ngày

Xem thêm tại Điều 4 của Thông tư 153/2017/TT-BQP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2017).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn