Bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc

09/10/2017 10:05 AM

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3705/QĐ-BCT ngày 27/9/2017 về việc bổ sung chợ đầu mối, chợ hạng I thuộc "Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được bổ sung chợ đầu mối, chợ hạng I thuộc "Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, cụ thể:

- Bổ sung 01 chợ đầu mối nông sản thực phẩm (chợ đầu mối tổng hợp Vĩnh Tường) thuộc các xã Lũng Hòa, Tân Tiến, Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; phân kỳ đầu tư: giai đoạn đến năm 2020;

- Bổ sung 01 chợ hạng I (chợ Giang) thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; phân kỳ đầu tư: giai đoạn đến năm 2020.

Hình minh họa

Ngoài việc bổ sung 2 chợ trên, các nội dung còn lại tại Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 không thay đổi.

Quyết định 3705/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2017.

Hoài Thương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn