Họp liên ngành về xử lý văn bản trái pháp luật

04/09/2017 11:49 AM

Mới đây, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba để nghe đại diện các bộ, ngành, địa phương thông báo tiến độ xử lý các văn bản đã có thông báo/kết luận là trái pháp luật.

Theo kết quả công tác năm 2016, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan cấp bộ và địa phương ban hành gửi đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  để kiểm tra theo thẩm quyền và từ nguồn thông tin do công dân, tổ chức, báo chí phản ánh, Cục đã tiến hành kiểm tra 3.034 văn bản, đã phát hiện 124 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và 681 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 1.582 văn bản (gồm 197 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 1.385 văn bản của địa phương); qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý đối với 39 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (gồm 12 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 27 văn bản của địa phương). Ngoài ra, Cục còn phát hiện 418 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày. Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật được Cục chú trọng đẩy mạnh nhằm đảm bảo trái phát luật được xử lý nghiêm túc theo quy định.

Bên cạnh đó, trên cơ sở theo dõi, Cục đã xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 1149/BTP-KTrVB ngày 07/4/2017 của Bộ về việc đôn đốc, đề nghị 06 Bộ và 17 địa phương khẩn trương xử lý, thông tin về Bộ Tư pháp kết quả xử lý đối với 52 văn bản trái pháp luật đã có Thông báo/Kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được xử lý; tham mưu, giúp Bộ trưởng báo cáo đề nghị Thủ tướng xử lý đối với 19 văn bản trái pháp luật (gồm 06 văn bản của cơ quan cấp bộ và 13 văn bản của cấp tỉnh); ban hành Công văn số 238/KTrVB-KGVX  ngày 01/6/2017 của Cục gửi các địa phương để đề nghị kiểm tra, xử lý sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

Song song với việc triển khai kiểm tra văn bản theo các chuyên đề nội vụ; lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải theo kế hoạch đề ra, trên cơ sở phát hiện qua công tác kiểm tra, Cục đã tiến hành kiểm tra theo chuyên đề đối với nhóm văn bản của các địa phương liên quan đến việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, quy định về xét và cấp thẻ ABTC; tổ chức Đoàn công tác liên ngành của Bộ thực hiện việc kiểm tra văn bản theo địa bàn kết hợp kiểm tra công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại 03 địa phương: Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên.

Đối với 39 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được Cục phát hiện và kết luận trong 6 tháng đầu năm, tại cuộc họp mới đây dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thông báo tiến độ xử lý. Trong số có 19 văn bản thuộc danh mục đôn đốc thì đã có 9 văn bản được xử lý như Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT)...

Như vậy vẫn còn 10 văn bản của bộ, ngành, địa phương đang trong quá trình xử lý. Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Thị Thu Hòe, hạn cuối mà Bộ Tư pháp phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ là ngày 30/9/2017 nên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có giải pháp tích cực để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng đúng hạn.

Trao đổi thêm về góc độ chuyên môn, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Trần Văn Đạt nhận thấy, các bộ, ngành, địa phương rất cầu thị nhận sai và cam kết sửa sai. Vì vậy, báo cáo của Bộ Tư pháp cần phân rõ các văn bản đã xử lý, văn bản đang xử lý và văn bản còn có ý kiến khác nhau. Dạng văn bản thứ 3 cần trao đổi thêm bằng cách tổ chức làm việc nhóm để thống nhất báo cáo Thủ tướng.

Liên quan đến kiến nghị cân nhắc thủ tục hành chính trong thông tư có nên đưa vào danh mục văn bản sai đúng hay không, theo ông Đạt, trong quá trình triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4248 hướng dẫn rất cụ thể, rõ ràng về việc ban hành thủ tục hành chính trong thông tư. Về tổ chức pháp chế, đã có quy định tại Nghị định 55, nhưng có một số thông tư hướng dẫn có nhiều nội dung trái Nghị định, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu vấn đề này.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba cho biết, số văn bản trái pháp luật được báo cáo tại cuộc họp này là việc tồn đọng, chậm xử lý do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta phải chịu trách nhiệm trước xã hội về những văn bản này. Đối với từng văn bản, sau cuộc họp sẽ có văn bản cần lấy ý kiến thống nhất của bộ liên quan, còn các văn bản khác, chúng tôi sẽ báo cáo nhanh với Thủ tướng về tiến độ. Điều rất đáng hoan nghênh là trong quá trình chuẩn bị báo cáo Thủ tướng thì một số cơ quan đã xử lý xong văn bản trái pháp luật như Bộ Giao thông vận tải đã xử lý xong 2 văn bản, tỉnh Quảng Trị đã xử lý xong 1 văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử lý 2/3 nội dung của văn bản cần xử lý. Có nhóm văn bản chưa xử lý nhưng có cam kết sẽ xử lý. Ngoài ra, còn nhóm văn bản có cam kết xử lý nhưng không giải trình thêm được, có thể dẫn đến hậu quả thì chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý theo thẩm quyền, có thể là bãi bỏ, đình chỉ tùy từng trường hợp. "Tinh thần là các bộ, ngành, địa phương không chờ đợi, mà chủ động xử lý, mong rằng đến thời điểm báo cáo Thủ tướng thì các văn bản còn lại đều đã được xử lý" - ông Ba đề nghị.

H.Thư

Theo Cổng TTĐT Bộ Tư pháp

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,696

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn