Đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ ngày 10/7/2017

08/07/2017 08:52 AM

Ngày 07/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1424/QĐ-NHNNQuyết định 1425/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2017. Cụ thể như sau:

- Quyết định 1424/QĐ-NHNN: về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Loại hình cho vay

Hiện hành

Từ ngày 10/7/2017

Lãi suất tái cấp vốn

6,5%/năm

6,25%/năm

Lãi suất tái chiết khấu

4,5%/năm

4,25%/năm

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

7,5%/năm

7,25%/năm

- Quyết định 1425/QĐ-NHNN: về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Loại hình cho vay

Hiện hành

Từ ngày 10/7/2017

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

7,0%/năm

6,5%/năm

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này

8,0%/năm

7,5%/năm

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,807

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn