Nhiều điểm mới trong dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

17/03/2017 07:55 AM

Nhằm thông tin nội dung dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chiều 16/3, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo chuyên đề, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) chủ trì cuộc họp báo. Tham gia cuộc họp báo có nhiều phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, qua tổng kết tình hình triển khai công tác cổ phần hóa thời gian qua và để chuẩn bị cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg sẽ có 137 DNNN thuộc các ngành, lĩnh vực khác thực hiện cổ phần hóa), Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định mới về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) với một số nội dung cơ bản như: điều chỉnh tiêu chí lựa chọn và có chính sách bán cổ phần phù hợp cho cổ đông chiến lược đối với doanh nghiệp cổ phần hoá; xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; xử lý các vấn đề về tài chính trước và trong quá trình cổ phần hoá được tăng cường đảm bảo ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước; chính sách bán cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá, về cơ bản chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp đã được kế thừa và duy trì qua các giai đoạn; về các phương thức bán cổ phần lần đầu, ngoài 03 phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp), dự thảo Nghị định bổ sung thêm phương pháp mới là phương pháp dựng sổ (Book building); tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực và trách nhiệm của các tổ chức tài chính trung gian, các công ty kiểm toán, tư vấn... khi tham gia hoạt động hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Trong đó, xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá được coi là vấn đề quan tâm nhất trong quá trình cổ phần hoá trong thời gian qua. Tại dự thảo tiếp tục hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể (cả thuê và giao) theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao và thuê) công bố, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm tính vào giá trị doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quy định Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương trước khi tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp sẽ đảm bảo ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tiếp tục nắm giữ, “ôm” lại toàn bộ diện tích đất đang quản lý mặc dù chưa phù hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương. Khi thực hiện phê duyệt Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước đã phải rà soát và quyết định thu hồi những diện tích đất doanh nghiệp sử dụng chưa phù hợp và không đúng quy hoạch; những diện tích đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng đã được tính toán, hướng dẫn đảm bảo phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành

Tại cuộc họp báo, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục TCDN và đại diện các phòng chức năng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến một số nội dung như: Bán cổ phần, Lãnh đạo có được sở hữu? Cổ phần hóa rơi vào cổ đông nội bộ, biện pháp nào để ngăn ngừa DN sau CPH rơi vào một số cá nhân? Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược? Quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược riêng? Doanh nghiệp cổ phần hóa phải xây dựng mong muốn nhà đầu tư chiến lược cần làm gì? Giá trị thương hiệu theo thông lệ chung? Kiểu thất thoát cụ thể trong việc sở hữu đất vàng, không lập quy hoạch hoặc lập không đủ, lợi ích nhóm...

Theo ông Đặng Quyết Tiến, để tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, dự thảo Nghị định đã quy định rõ công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp theo đúng mục đích, đúng phương án sử dụng của toàn bộ diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp công ty cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công ty cổ phần phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước theo giá thị trường tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Tiến cũng khẳng định, với những điểm đổi mới cơ bản trong Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, sau khi Chính phủ xem xét, ban hành sẽ tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần nói riêng trong thời gian tới có hiệu quả, ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp./.

LP

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn