Tỉ lệ % ngân sách địa phương giữ lại năm 2017 của 63 tỉnh/thành

08/12/2016 09:25 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến quý thành viên biểu đồ về tỉ lệ % ngân sách địa phương được giữ lại năm 2017 của 63 tỉnh/thành phố.

ngân sách năm 2017

Tỉ lệ % ngân sách địa phương được giữ lại năm 2017 của 63 tỉnh/thành phố

Biểu đồ này được lập dựa trên số liệu tại Phụ lục 03 được ban hành kèm theo Nghị quyết 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 của Quốc hội.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn