Đã cập nhật các văn bản pháp luật quan trọng về Hóa đơn

14/11/2016 13:49 PM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật những văn bản pháp luật quan trọng về Hóa đơn (các Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất còn hiệu lực thi hành) để quý thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn.

Các văn bản quan trọng về Hóa đơn bằng File Word

Hóa Đơn

Nếu đã là thành viên Basic hoặc LawSoft Pro của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT thì anh/chị vào phần LƯỢC ĐỒ của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và xem phần Văn bản hướng dẫn sẽ tra cứu được toàn bộ các văn bản hướng dẫn của Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Lược Đồ

STT

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định

51/2010/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2011

2

04/2014/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/3/2014

3

109/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 

09/11/2013

4

Thông tư

39/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/6/2014

5

119/2014/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

01/9/2014

6

26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

7

Văn bản hợp nhất

17/VBHN-BTC

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

17/6/2015

(ngày hợp nhất)

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 53,972

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn