Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2017

14/11/2016 11:26 AM

Sáng 14-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 với 405/425 đại biểu tán thành.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Năm 2017, tổng chi vẫn cao hơn tổng thu

Nghị quyết gồm bốn điều, trong đó điều 2 phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 nêu rõ năm 2017, ngân sách trung ương sẽ phân bổ theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan trung ương. Tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt kỳ ngân sách 2017-2020.

Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng đề cập đến mức bội thu ngân sách, mức vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc (nếu có) của từng địa phương.

Bên cạnh việc phân bổ trên, nghị quyết Quốc hội cũng cho biết tổng số thu và chi cân đối ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỉ đồng.

Về chi, tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỉ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tổng mức hỗ trợ cho TP.HCM năm 2017 là 18.800 tỉ đồng

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình về ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương, như TP.HCM (giảm 5%), Đà Nẵng (giảm 17%)…, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.

Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về ngân sách trung ương là phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

Theo ông Hải, việc xác định tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương đã căn cứ trên tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, bảo đảm mặt bằng chung giữa các địa phương.

Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về ngân sách trung ương. Đã ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%. Riêng TP. Hà Nội và TP. HCM là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai...

Riêng TP.HCM, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP.HCM năm 2017 là 7.316 tỉ đồng (gồm vốn ngoài nước 4.034 tỉ đồng, vốn trong nước 3.282 tỉ đồng) để thực hiện các dự án công trình quan trọng, tỷ lệ điều tiết của TP.HCM khoảng 22%.

Nếu tính cả 10.000 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỉ đồng cho hai bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM thì tổng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 18.800 tỉ đồng cho TP.HCM.

Đức Bình

Theo Tuổi trẻ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn