Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016

28/09/2016 14:19 PM

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>> TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ 2017

Theo đó, cho phép giáo viên được đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét đối với học sinh tiểu học; đối với đánh giá thường xuyên thì giáo viên đánh giá bằng nhận xét; đồng thời kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Thông tư 20/2016/TT-BGDĐT

Ngoài ra, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng khác, như là:

- Đánh giá thường xuyên.

- Đánh giá định kì.

- Đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học linh hoạt.

- Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá.

- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

- Khen thưởng.

- Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo.

- Trách nhiệm của hiệu trưởng.

- Trách nhiệm của giáo viên.

- Quyền và trách nhiệm của học sinh.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 573,478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn