Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 14 sẽ bầu nhân sự cấp cao

22/06/2016 14:14 PM

Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc ngày 20/7, bế mạc ngày 29/7. Phần lớn thời gian phiên họp Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp tới đây Quốc hội dành phần lớn thời gian bầu nhân sự

Kỳ họp tới đây Quốc hội dành phần lớn thời gian bầu nhân sự.

Sau phiên họp trù bị, vào lúc 9 giờ ngày 20/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu ý kiến. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 21/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu và nghi thức tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội được tiến hành ngày hôm sau.

Ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều cùng ngày bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện nghi thức tuyên thệ ngay sau đó. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Ngày 26/7, Chủ tịch nước trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và tuyên thệ sau khi nhậm chức.

Ngày 27/7, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ngày 28/7, sau khi nghe báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 29/7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV bế mạc, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về hoạt động giám sát, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017...

Luân Dũng

Theo Tiền phong

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,933

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn