Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả bảo hiểm xã hội, thất nghiệp

21/06/2016 08:48 AM

Ngày 27/5/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Toàn văn Quyết định 828/QĐ-BHXH

Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả bảo hiểm xã hội, thất nghiệp

Theo đó, Quyết định 828/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế các quy định sau đây:

- Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Quyết định 1764/QĐ-BHXH ngày ngày 24/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488.

Đồng thời, Quyết định 828/QĐ-BHXH còn bãi bỏ các nội dung sau:

- Điều 3 của Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014.

- Điều 3 của Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015.

- Công văn 4237/BHXH-TCKT ngày 05/11/2014 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 1018.

- Công văn 3706/BHXH-TCKT ngày 28/9/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 919.

- Công văn 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 về việc khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự.

- Công văn 2466/BHXH-TCKT ngày 07/7/2014 về việc hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

- Và các nội dung khác trái với quy định tại Quyết định 828/QĐ-BHXH.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 45,871

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn