Nghị định 39/2016/NĐ-CP về an toàn, vệ sinh lao động

13/06/2016 17:53 PM

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Toàn văn Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về:

- Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

- Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

- An toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù.

- An toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Đồng thời Nghị định 39/2016/NĐ-CP bãi bỏ các quy định sau đây:

(i) Từ Điều 9 đến Điều 14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

(ii) Điểm a, b, c Khoản 6 Điều 34 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,671

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn