Tạo điều kiện cho người dân, DN thực hiện các TTHC về đất đai

09/06/2016 17:20 PM

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định 1189/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài nguyên và Môi trường về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu toàn ngành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý Tài nguyên và Môi trường; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống; phát hiện, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại đối với các vụ việc vi phạm cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện và phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động trong khuôn khổ lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo.

cấp sổ đỏ

Tạo điều kiện thực hiện các TTHC về đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; từng bước thực hiện kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất giải pháp công khai hóa quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai; xây dựng chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn.

Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan: Xây dựng năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; từng bước thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành văn ban thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT, tạo quy trình liên thông giữa Cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; với Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng; với Tổng cục Thuế để triển khai thực hiện quy trình liên thông giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng đề xuất thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng đối với những dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng.

Bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp

Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường không còn phù hợp; hướng dẫn các đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trên nguyên tắc bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, tuân thủ quy định về thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư; chủ trì xây dựng Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động cũng tiếp tục quy định cụ thể về việc phải công khai, chuẩn hóa các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; cũng như niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ.

Minh Minh

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,293

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn