200.000 đồng cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất

08/06/2015 10:40 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất, có hiệu lực từ 20/7/2015.

Theo đó, các khoản lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động hóa chất có mức thu là 200.000 đồng/cấp mới và 100.000 đồng/lần cấp sửa đổi, bổ sung.

Các khoản lệ phí bao gồm lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu; lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất; lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định các mức thu phí trong hoạt động hóa chất.

Cụ thể, phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36 triệu đồng/bộ hồ sơ; phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Các khoản phí thẩm định để cấp các loại giấy phép (giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ) được quy định chung ở mức 1,2 triệu đồng/giấy phép.

Thanh Hằng

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn