Hợp nhất Nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

04/06/2015 17:01 PM

Bộ Tài chính đã hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhânLuật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo đó, hợp nhất 03 Nghị định sau:

- Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Xem chi tiết tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 49,757

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn