Thông báo thu hồi đất và 4 điều cần biết

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
30/05/2022 16:07 PM

Trước khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất thì phải ra thông báo thu hồi đất. Sau đây là 4 điều cần biết về thông báo thu hồi đất.

1. Thông báo thu hồi đất bao lâu thì quyết định thu hồi?

Thời hạn thông báo thu hồi đất được quy định như sau:

- Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp;

- Chậm nhất 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp

Thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.

thông báo thu hồi đất và 4 điều cần biết

Thông báo thu hồi đất và 4 điều cần biết (Ảnh minh họa)

2. Thẩm quyền thông báo thu hồi đất

Thẩm quyền thông báo thu hồi đất thuộc về các chủ thể sau:

- UBND cấp tỉnh thông báo thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 66 Luật Đấi đai 2013;

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp huyện thông báo thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất.

3. Nội dung thông báo thu hồi đất

Thông báo thu hồi đất phải bao gồm các nội dung dưới đây:

- Lý do thu hồi đất;

- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.

4. Thông báo thu hồi đất được gửi đến ai?

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi;

- Thông báo thu hồi đất được họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi;

- Thông báo thu hồi đất được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Thông báo thu hồi đất được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Căn cứ pháp lý: Điều 66, 69 Luật Đất đai 2013, khoản 2 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Trường hợp trưng dụng đất có dẫn đến việc mất quyền sử dụng đất không? Nếu bị thu hồi đất Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền thu hồi đất không?

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong những trường hợp nào? Các khoản bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất ở?

Có bị thu hồi đất ở khi thửa đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng? Khi bị thu hồi đất ở thì có được đền bù và mua nền tái định cư không?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 44,292

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn