VBHN thông tư về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

24/09/2019 15:20 PM

Ngày 12/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ký ban hành Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT hợp nhất các Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hợp nhất 02 Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, gồm:

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 19/9/2017 quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,081

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn