iThong 25/06/2024 12:00 PM

Sẽ có cao tốc từ TPHCM đi thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 12:00 PM

Nội dung sẽ có cao tốc từ TPHCM đi thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia được nêu tại Thông báo 4314/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ.

Sẽ có cao tốc từ TPHCM đi thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia (Hình từ internet)

Văn phòng Chính phủ có Thông báo 4314/VPCP-CN ngày 20/6/2024 về kết nối tuyến cao tốc TP HCM – Mộc Bài của Việt Nam với tuyến cao tốc Phnôm Pênh – Bà Vẹt của Campuchia.

Sẽ có cao tốc từ TPHCM đi thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia

Theo Thông báo 4314/VPCP-CN, đã nêu một số nội dung chú ý như sau:

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải; ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Xây dựng; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc kết nối giữa tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài của Việt Nam với tuyến cao tốc Phnôm Pênh - Bà Vẹt của Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các bộ, địa phương tại các văn bản nêu trên, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc thống nhất điểm kết nối giữa 2 tuyến cao tốc, kịp thời rà soát Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu thực sự cần thiết); chủ trì thành lập Nhóm công tác liên ngành để thúc đẩy triển khai các thủ tục liên quan đến kết nối hai tuyến cao tốc nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan quan thực hiện quản lý cửa khẩu biên giới đất liền theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Thông báo 4314/VPCP-CN sẽ nghiên cứu, triển khai thực hiện kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài của Việt Nam với tuyến cao tốc Phnôm Pênh - Bà Vẹt của Campuchia trong thời gian tới.

Khi thực hiện kết nối hai tuyến cao tốc trên, sẽ tạo thành một tuyến cao tốc nối liền từ TP HCM của Việt Nam đến thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Góp phần thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa vốn rất nhộn nhịp những năm gần đây với tuyến đường từ TPHCM sang biên giới Campuchia, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch giữa hai bên khu vực thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Trước đó, tại Công văn 3123/VPCP-CN ngày 08/5/2024 về việc trình duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP như sau:

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trình duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn 2902/VPCP-CN ngày 01/5/2024; chủ động, kịp thời lấy ý kiến Thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành (nếu cần thiết), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/5/2024; đồng thời, rút kinh nghiệm trong việc soạn thảo Báo cáo thẩm định cần bảo đảm đúng quy định của Nghị định 35/2021/NĐ-CPQuyết định 1134/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Quy chuẩn đường cao tốc tại Việt Nam mới nhất hiện nay

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 115:2024/BGTVT được ban hành kèm Thông tư 06/2024/TT-BGTVT  về đường bộ cao tốc, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp, tối đa 120 km/h; quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy.

* Tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp như sau:

- Cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/h;

- Cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/h;

- Cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/h (một số tuyến cao tốc hiện nay đã nâng lên từ cấp 80 lên cấp 90, có tốc độ là 90 km/h theo chỉ đạo của Bộ GTVT)

Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60 km/h.

(Tại tiểu mục 1.3 Mục 1 QCVN 115:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BGTV)

* Quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy

Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: Qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150 m trở lên; cầu có trụ cao từ 50 m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc).

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

* Mặt cắt ngang đường bộ cao tốc

Số làn xe chạy được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 3,50 m đối với đường cấp 80.

Làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 2,50 m đối với đường cấp 80.

Trên đường bộ cao tốc có thể có những đoạn áp dụng cấp khác nhau, nhưng đoạn này phải dài từ 15 km trở lên và tốc độ thiết kế của hai đoạn liên tiếp không được chênh nhau quá 20 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc áp dụng cấp tốc độ thiết kế quá một cấp (20 km/h), phải có một đoạn quá độ dài ít nhất 2 km có cấp tốc độ thiết kế trung gian.

Liên quan đến dải giữa đường cao tốc, quy chuẩn quy định phải bố trí dải giữa (gồm dải phân cách giữa và dải an toàn ở hai bên của dải phân cách giữa) để phân chia hai chiều xe chạy đối với trường hợp mặt cắt ngang đường cao tốc được bố trí trên cùng một nền đường. Chiều rộng của dải an toàn tối thiểu là 0,75 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 0,50 m đối với đường cấp 80. Dải phân cách giữa được thiết kế để bảo đảm an toàn.

Trường hợp 2 chiều xe chạy được bố trí trên 2 nền đường riêng biệt không có dải giữa, phía bên trái theo chiều xe chạy bố trí dải an toàn và lề đất. Dải an toàn có chiều rộng tối thiểu 1 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 0,75 m đối với đường cấp 80.

(Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 QCVN 115:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BGTVT )

* Nền, mặt đường đường bộ cao tốc

Nền đường phải bảo đảm ổn định, duy trì được các kích thước hình học, có đủ cường độ để chịu được các tác động của tải trọng xe và các yếu tố thiên nhiên trong suốt thời gian sử dụng.

Nền đường phải tính toán, thiết kế xây dựng dựa trên các số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.

Mặt đường phải được thiết kế, xây dựng bảo đảm các yêu cầu về cường độ, tính bền vững, độ nhám, độ bằng phẳng và khả năng thoát nước.

(Tại tiểu mục 2.8 Mục 2 QCVN 115:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BGTVT)

*****

*Để giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu các mức phạt vi phạm giao thông, 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cho ra đời iThong – App tra cứu mức phạt giao thông:

Tải về App iThong trên Android TẠI ĐÂY

Tải về App iThong trên iOS TẠI ĐÂY

Hoặc Quét mã QR dưới đây:

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,359

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn