Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/06/2024 16:30 PM

Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân là nội dung được quy định trong Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân

Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân (Hình từ Internet)

1. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 99/2022/NĐ-CP thì cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm đã được đăng ký theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc là việc cơ quan khác có thẩm quyền, người có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến tài sản cho cơ quan đăng ký.

2. Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân 

Các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm của tổ chức, cá nhân được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 99/2022/NĐ-CP như sau:

- Đối với thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, động sản, cây hằng năm, công trình tạm, nộp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo Mẫu số 09d hoặc Mẫu số 12c tại Phụ lục đến cơ quan đăng ký theo thẩm quyền tương ứng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 10 Nghị định 99/2022/NĐ-CP và theo cách thức quy định tại Điều 13 Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Trường hợp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin được nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến thì áp dụng theo quy định trong nộp hồ sơ đăng ký tại Điều 24 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

Mẫu số 09d
Mẫu số 12c

Đối với thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đối với tàu bay thì việc yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về khai thác, sử dụng tài nguyên biển hoặc pháp luật về hàng không;

- Tự tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu thông qua mã số sử dụng cơ sở dữ liệu.

tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin bằng phương pháp nêu trên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 99/2022/NĐ-CP cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu qua giao diện đăng ký trực tuyến hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản đến cơ quan này.

Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu có thể là mã số sử dụng thường xuyên hoặc mã số sử dụng một lần trong tra cứu thông tin.

3. Thủ tục giải quyết yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 99/2022/NĐ-CP thì thủ tục giải quyết yêu cầu  cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được quy định như sau:

- Cơ quan đăng ký từ chối cung cấp thông tin và thực hiện việc từ chối áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 99/2022/NĐ-CP khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Yêu cầu cung cấp thông tin không đúng thẩm quyền;

+ Kê khai Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin không đúng hướng dẫn kê khai trên Mẫu số 09d, Mẫu số 12c tại Phụ lục Nghị định 99/2022/NĐ-CP hoặc kê khai thông tin không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, về khai thác, sử dụng tài nguyên biển hoặc pháp luật về hàng không;

+ Người yêu cầu cung cấp thông tin không nộp phí, trừ trường hợp pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật khác có liên quan quy định khác.

- Trường hợp không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 99/2022/NĐ-CP cơ quan đăng ký trả kết quả cung cấp thông tin cho người yêu cầu trong thời hạn quy định tại Điều 16 Nghị định 99/2022/NĐ-CP và theo cách thức quy định tại Điều 17 Điều 3 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

- Việc sử dụng chữ ký, con dấu trong cung cấp thông tin áp dụng theo quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 216

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn